jogi nyilatkozat

A KÉK ELEFÁNT NYOMDA KFT. nyilatkozata

A KÉK ELEFÁNT NYOMDA KFT. (továbbiakban: KÉK ELEFÁNT NYOMDA) weboldalainak megtekintésével Ön elfogadja a KÉK ELEFÁNT NYOMDA által ezen az oldalon meghatározott feltételeket. Amennyiben ezekkel a feltételekkel nem ért egyet, kérjük, hogy weboldalainkat ne látogassa.

Szerzői jog

A KÉK ELEFÁNT NYOMDA weboldalainak valamennyi része szerzői jogi védelem hatálya alá esik. A KÉK ELEFÁNT NYOMDA előzetes és kifejezett írásbeli engedélye nélkül tilos a tartalom egészét vagy egyes részeit bármely formában átruházni, terjeszteni, reprodukálni vagy a saját személyes használatot meghaladó mértékben tárolni, kinyomtatni, azokat másnak, nyilvánosság számára hozzáférhetővé tenni.

Információk

A weboldalakon megjelenő valamennyi információ, adat, feltétel, meghatározás vagy leírás kizárólag tájékoztatásul szolgál, ezek felhasználása a felhasználó saját felelősségére történik.

A felelősség kizárása

A KÉK ELEFÁNT NYOMDA nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a

 • a weboldalak használatával kapcsolatosak,

 • a weboldalak használatából, használatra képtelen állapotából származnak,

 • a weboldalak nem megfelelő működéséből, hiányosságából, hibájából, üzemzavarból, információtovábbítási késedelemből, vírusból vagy más, rosszindulatú kódból, vagy az adatátviteli út hibájából,  keletkeznek.

Más által rendelkezésre bocsátott anyagok

A KÉK ELEFÁNT NYOMDÁT nem terheli felelősség olyan, harmadik személy által létrehozott vagy közzétett anyagokért, információkért, amelyek a KÉK ELEFÁNT NYOMDA weboldalához kapcsolódnak.  

Adatkezelés és -felhasználás során a KÉK ELEFÁNT NYOMDA az alábbi fő irányelveket követi:

 • az Ön személyes adatait tisztességesen és törvényesen dolgozza fel,

 • az adatait csak meghatározott és törvényes célra tárolja, és attól eltérő módon nem használja fel,

 • személyes adatait harmadik személynek nem adja ki,

 • megfelelő biztonsági intézkedéseket tesz az elektronikusan tárolt személyes adatok védelme érdekében a jogtalan hozzáférést, megváltoztatást vagy terjesztést megakadályozza.

Személyes adatok védelme

Azzal, hogy Ön a KÉK ELEFÁNT NYOMDA részére bármely személyes adatát akár a weboldalak űrlapjainak használatával, akár a weboldalon feltüntetett e-mailben elküldi, hozzájárul ahhoz, hogy az elküldött adatot a KÉK ELEFÁNT NYOMDA legfeljebb az adatrögzítéstől számított öt évig a következők szerint kezelje.
Ha a weboldal adatküldéssel összefüggő űrlapjához kapcsolódó vagy e-mail címre vonatkozó tartalma eltérően nem rendelkezik, a KÉK ELEFÁNT NYOMDA az Ön által megadott adatokat kapcsolattartási, közvetlen üzletszerzési, reklámozási célokra is felhasználhatja, valamint jogosult az ilyen adatokat vele szerződéses viszonyban álló adatfeldolgozói részére azonos célú felhasználás végett megküldeni.
Ha Ön különleges adatot küld a részünkre, azt a KÉK ELEFÁNT NYOMDA a tudomásszerzést követően haladéktalanul törli.
Tájékoztatjuk, hogy a weboldalak látogatása során az Ön számítógépének IP címe és a böngésző szoftvertől függő egyes adatait a weboldalra vonatkozó kéréseket kiszolgáló informatikai rendszer látogatottsági statisztikák készítése és a rosszindulatú informatikai támadások vagy próbálkozások beazonosítása végett gyűjti és tárolja.
A KÉK ELEFÁNT NYOMDA kijelenti, hogy az Ön által a weboldalon keresztül megadott személyes jellegű adatokat ugyanolyan biztonsági fokú védelemmel kezeli, mint az egyéb úton rendelkezésre bocsátott adatokat.
A KÉK ELEFÁNT NYOMDA kijelenti, hogy a rendelkezésre bocsátott személyes adatokat a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezéseit maradéktalanul megtartva kezeli.
A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint személyes adatnak minősül bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható.

Székesfehérvár, 2011. 04. 27.

kapcsolódó anyagok:


 • Letöltések

 • Vélemények

 • Referenciák

 • Válaszolunk

 • Esettanulmányok

 • Karrier